สภาพเศรษฐกิจ

ภาพโป้
กอน้ำแข็งภาพโป้ใยจึงอาจแตกท่อแก้วและถูกขับออกมาจากเซรามิค — ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของการณ์ต่อไปนี้ : เมื่อแช่แข็งทั้งนี้เพราะการขยายความจุอย่างมีนัยสำคัญจากน้ำกับน้ำแข็งเปล่า; ระหว่างที่ การทะนุบำรุง, เมื่อจุดเยือกแข็งเริ่มละลายกลายเป็น ก๊าซ, เพิ่มระดับเสียงที่รุนแรงระเบิดท่อแก้ว; เมื่อรถผ่านไปบูมเสียงที่กระแทกพื้นผิวของความดันอากาศที่ก่อให้เกิดใด ๆ อันที่เหลืออยู่ของเส้นใยแข็งที่จะพุ่งออกมาจากด้านบนของกระเบื้องปรุนั้นหรือเมื่อรถที่ดิน, เขย่าสั่นกระเทือนใด ๆ ที่เหลือชิ้นผลึกน้ำแข็งหลวมภาพโป้
สรุป : การตั้งค่านี้ที่ผิดปกติของสถ??านการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ซ้ำกันเป็นจำนวนน้อยของกระเบื้องปรุ — แต่”การการระวังรักษา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s