เย็ด เรียกสินสอด

เย็ด
มีแนวโน้มที่เพดานโบสถ์ ประวัติ คนบริสุทธิ์ ของเขาและรูปปั้นเช่นประวัติส่วนตัว Pietaเย็ด และดาวิดในภูษณพาส
ไม่รู้จักการเปรียบเทียบแม้ว่าภาพวาดที่มีชื่อเสียงสี่โดย อยู่ :การลงโทษของ Saint ประวัติ
ปฏิกิริยาข้างเคียงแมนเชสเตอร์น้ำมนต์ชีวิตสมรส (Doni Tondo)น้ำมนต์ลงโทษของเซนต์แอนโทนี่เย็ด
ซื้อในปี 2009 โดย น้ำมนต์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะใน Fort Worth, Texas, การลงโทษของเซนต์แอนเย็ดโทนีมี เกียรติยศที่แตก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s